Kontaktujte nás: podpora@pravonalecbu.cz
0 Kč

Sarkomy měkkých tkání patří mezi nádory velmi vzácné. Včas a kvalitně zjištěná diagnóza stejně jako účelná léčba jsou klíčem k léčebnému úspěchu. Vzhledem k úzké specializaci a nákladnosti celého procesu by měla být vedena diagnostika a léčba sarkomů měkkých tkání stejně jako sarkomů kostí na základě rozhodnutí mezioborového týmu, na pracovišti s dostatečnými zkušenostmi. (zdroj)

Sarkomy, ve srovnání s karcinomy jako nejčastějšími druhy rakoviny různých orgánů, které vznikají z epitelových různých orgánů, se vyskytují méně často a představují méně než 1% všech zhoubných nádorových onemocnění. Je to asi 350 případů ročně v celé republice.

Protože jde o nádorové onemocnění méně časté, které se navíc může vyskytnout kdekoli v organismu, méně se na ně při prvních příznacích myslí a zdravotnická pracoviště mají s jejich diagnostikou a léčbou méně zkušeností. Závažným problémem se stává, že většina nemocných se sarkomy přichází k léčbě poměrně pozdě a mnozí navíc po léčbě nedostatečné nebo nesprávné.

Vlastně jediným příznakem růstu sarkomu je zduření nebo bulka hmatná kdekoli na těle ve svalech či v podkoží nebo nepřímé známky tlaku v hlouběji uložených strukturách, omezení hybnosti, trvalá tlaková bolest břicha či v pánvi a podobně. I místa, kde došlo třeba k úrazu či zhmoždění a zduření nebo otok přetrvává více než 4 týdny, navíc třeba i narůstá, je třeba podrobit podrobnému vyšetření.

Sarkomy jsou vždy závažným onemocněním ohrožující nemocné především místním nezvládnutelným prorůstáním do okolních struktur a orgánů a metastazováním, zejména do plic. Mikroskopickým vyšetřením nádorové tkáně jsme schopni odlišit více než čtyřicet různých typů sarkomů, které se liší svojí agresivitou a prognózou. (zdroj)

Základem léčby sarkomu je chirurgické řešení. Klinickým cílem je radikální extirpace s negativními dvoucentimetrovými okraji. Takovýto radikální přístup je někdy obtížně dosažitelný zvláště v blízkosti nervově-cévních svazků. Není-li možné provést radikální výkon či se předpokládá mutilující výkon, je nutno zvážit podání neoadjuvantní chemoterapie či ozařování. Takovýchto rozhodovacích procesů by se měl vždy účastnit nemocný. (zdroj)

V září 2016 Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) doporučil k podmínečnému schválení monoklonální protilátku olaratumab (Lartruvo, Eli Lilly) v kombinaci s doxorubicinem k léčbě dospělých pacientů s pokročilým sarkomem měkkých tkání, u nichž není vhodný chirurgický zákrok nebo radioterapie, a kteří nebyli dříve léčeni doxorubicinem. Léčivo bylo podmínečně schváleno v rámci zrychleného řízení. (zdroj)