Kontaktujte nás: podpora@pravonalecbu.cz
0 Kč

Ahoj všichni! Jmenuju se Míra Červenka a potřebuju pomoc. Ještě před rokem jsem byl vcelku spokojený čtyřiatřicetiletý bezstarostný chlap, který řídil náklaďák a těšil se na narození prvního dítěte, Kačky, která opravdu v květnu 2016, pěkná a zdravá, přišla na svět. Tehdy jsem byl neskutečně šťastný. Ale pak to přišlo...

V půlce listopadu jsem začal kašlat krev. Šel jsem samozřejmě do nemocnice, kde mi rentgen objevil tři kulovité stíny na plicích. Po dalších provedených vyšetřeních se zjistilo, že ložisko nádoru neleží v plicích, tam jsou metastáze, ale v lýtku a jde o sarkom měkkých tkání. Jedná se o poměrně vzácné onemocnění. A narazil jsem na problém s úhradou nákladné léčby z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.

Problémem je, že biologický lék Lartruvo, který je jednoznačně nejlepší variantou onkologické péče a pro léčbu byl schválen od října 2016, odmítá VZP hradit, přičemž lék je velice nákladný. Od 31.1. do 4.3.2017, kdy tento text píšu a lék jsem dostal aplikovaný počtvrté, jsme za něj v rámci rodiny zaplatili 575 260 Kč! Po dohodě s paní doktorkou MUDr. Kateřinou Kopečkovou, která je přední odbornicí pro vzácná onkologická onemocnění, jsme podali žádost o úhradu, ale tu VZP zamítla. Paní doktorka napsala odvolání, ale VZP jej opět zamítla.

V zákoně o všeobecném zdravotním pojištění, § 13 Hrazené služby, odst. 1 se však jasně píše: "Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování."

Přitom mi lék pomáhá - metastázy se zmenšily a primární nádor se zapouzdřuje. Cítím se dobře, mohu trávit čas aktivně se svou malou dcerou. Nejsem si vůbec jistý, že by to s běžnou chemoterapií bylo takto možné. Finančně mi zatím pomáhá rodina, ale nejsme žádní boháči, takže se obávám, že léčbu již ve vcelku brzké době nebudeme schopni hradit. Prosím proto všechny lidi s dobrotivým srdcem: Přispějte jakoukoliv částkou na to, abych mohl ještě žít a být šťastným otcem.

A pojďme také společně bojovat za to, aby se u nás peníze z našeho pojištění a daní nevyhazovaly okny, a směřovaly naopak na to nejcennější - naše zdraví. Ještě před pár měsíci by mě nikdy nenapadlo, že tak těžce onemocním a že v zemi, kde máme všichni zdravotní pojištění, bude délka a kvalita mého života záviset na tom, zda dám s rodinou, přáteli a teď už i úplně cizími lidmi dohromady potřebný obnos.