Kontaktujte nás: podpora@pravonalecbu.cz
0 Kč

Přípravek Lartruvo (látka olaratumab) je indikován v kombinaci s doxorubicinem k léčbě dospělých pacientů s pokročilým sarkomem měkkých tkání, které nelze podrobit kurativní léčbě operací nebo radioterapií a kteří nebyli dříve léčeni doxorubicinem.

Léčba olaratumabem musí být zahájena a vedena lékaři se zkušenostmi v onkologii. Pacientům je nutno infuzi podávat v zařízení s dostupným vybavením pro resuscitaci a během podávání monitorovat výskyt známek či příznaků reakcí souvisejících s infuzí (IRR).

Doporučená dávka olaratumabu je 15 mg/kg podávaná intravenózní infuzí ve dnech 1 a 8 každého 3týdenního cyklu až do progrese onemocnění nebo výskytu nepřijatelné toxicity. Přípravek Lartruvo se podává v kombinaci s doxorubicinem po dobu až 8 léčebných cyklů; poté se přípravek Latruvo podává dále v monoterapii u pacientů, u kterých nedošlo k progresi onemocnění. Doxorubicin sepodává v den 1 každého cyklu po podání infuze přípravku Lartruvo.

Biologická léčba je výjimečná tím, že podporuje imunitní systém lidského organismu, aby se s nemocí co nejlépe vypořádal sám. Biologická léčba účinkuje také velmi specificky (pouze na vybrané části imunitního systému), což výrazně omezuje její nežádoucí účinky.

Přesné mechanismy, kterými biologická léčba pomáhá našemu organismu bojovat s nádorem, nejsou dosud vždy známy. Mezi nejčastěji zmiňované mechanismy účinku biologické léčby ale patří následující:

  • Biologická léčba blokuje nebo snižuje účinek růstových faktorů, které podporují růst nádorových buněk.
  • Umožňuje imunitnímu systému snáze zničit nádorové buňky a zbavit se jich.
  • Mezi hlavní nežádoucí účinky patří: kopřivka nebo otok v místě, kde byla podána injekce s biologickou léčbou, chřipkové příznaky jako horečka, zimnice, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, únava a pobolívání svalů a kloubů, snížení krevního tlaku. Ve srovnání s klasickými léčebnými postupy jsou nežádoucí účinky biologické léčby podstatně mírnější a vyskytují se méně často.Brání nádoru šířit se do dalších, zatím nepostižených částí těla.