Kontaktujte nás: podpora@pravonalecbu.cz
0 Kč

Děkujeme www.zoner.cz (www.inpage.cz)

za bezplatný webhosting a redakční systém tohoto webu.  

27.4.2017: Dnes je to přesně měsíc, co jsme spustili náš web a založili facebookový profil, kde jsme zveřejnili Mírův transparentní účet. Za tuto poměrně krátkou dobu na něj přišlo úžasných 668 868,91 Kč. Je dle nás namístě poděkovat jmenovitě všem dobrým lidem, kteří se na této úctyhodné částce podíleli, takže ještě jednou děkujeme:

Romanu Molovi, Tomáši Peroutkovi, Martinu Hrdličkovi, Zuzaně Ciprové, Lucii Richterové, Davidu Tomancovi, Petru Vagnerovi, Evě Švejdové, Ondřeji Vízkovi, Miroslavě Kadubcové, Vladislavě Sojkové, Markétě Vojáčkové, Františku Schubertovi, Lence Schaukalové, Tomáši Pulkrábkovi, Petru Lichtenbergovi, Luďku Mickovi, Václavu Mudrovi, Michale Hozákové, Jaroslavu Špálovi, Petru Civínovi, Pavlu Hudákovi, Aleně Pejšové, Milanu Tůmovi, Magdě Homolkové, Jitce Kratochvílové, Jaroslavě Červenkové, Petru Obrdlíkovi, Hedvice Adamové, Andree Rajnišové, Jaromíru Jandlovi, Tomáši Mackovi, Vladimíru Bartošovi, Aleně Hanzalové, Janě Polákové, Zuzaně Dědkové, Heleně Balunové, Františku Pekárkovi, Lucii Kovářové, Anně Lorenzové, Michaelu Rajtrovi, Lucii Roháčové, Janě Chroustovské, Aleně Tekeljakové, Markétě Odehnalové, Michalu Hrbáčkovi, Filipu Habrmanovi, Marii Havlové, Štěpánu Baránkovi, Petrovi Krejčímu, Pavle Kozarcové, Ivetě Krupičkové, Tomáši Svobodovi, Martinu Poklopovi, Barboře Kamarýtové, Markétě Trykarové, Michaele Kvasničkové, Tomáši Brčákovi, Naděždě Pospíšilové, Ondřeji Filipovi, Kateřině Lorencové, Martě Wurmové, Veronice Šmírové, Michalu Albrechtovi, Zuzaně Michalscákové, Michaele Schneiderové, Lucii Řezníčkové, Ĺubomíře Grolmusové, Lukáši Harvanovi, Marku Rozkošovi, Vasilu Pestikovi, Kateřině Oslejové, Janě Markové, Elišce Kortusové, Aleně Ungerové, Martě Kuglerové, Marku Dostálovi, Pavlu Vackovi, Ondřeji Vaňkovi, Pavlu Novotnému, Kláře Odvárkové, Stanislavě Jarkovské, Petru Hujacovi, Heleně Šimkové, Petře Peštikové, Martinu Sekerkovi, Gabriele Peroutkové, Lence Dočekalové, Pavlíně Sanktusové, Michalu Kotulkovi, Janu Votrubcovi, Vratislavu Koppovi, Milanu Špinkovi, Pavlu Kovaříkovi, Zdeňce Polákové, Dominice Pavlovské, Radce Pánkové, Svenu Czastkovi, Ladislavu Ambrosovi, Davidu Havlovi, Pavle Vackové, Luďku Šulcovi, Jiřímu Humlovi, Miroslavu Benešovi, Ondřeji Smrčkovi, Marii Benešové, Aleně Malátové, Petru Zdobinskému, Haně Vybíhalové, Tereze Koutné, Aleši Cíchovi, Petru Hübnerovi, Lukáši Pitříkovi, Barboře Nedvědové, Pavle Cabrnochové, Romaně Žižkové, Šárce Kalivodové, Otakaru Šteffelovi, Kateřině Kolské, Martě Fabiánové, Haně Kalivodové, Jakubu Hovorkovi, Zuzaně Mícové, Ivaně Vítové, Gabriele Cabrnochové, Jiřímu Hemerlemu, Haně Pánkové, Šárce Fundové, Lukáši Novotnému, Radaně Ptáčníkové, Kamile Binarové, Miroslavu Sukovi, Anně Krejčové, Pavlu Jarošovi, Martinu Hauzírkovi, Martě Bauerové, Ivaně Teskové, Zdeňce Štěpánkové, Martinu Fantovi, Zuzaně Krčmové, Stanislavě Jindrové, Vojtěchu Bednářovi, Michaele Navrátilové, Kateřině Kvízové, Jindřichu Jasanskému, Janě Svobodové, Tomáši Kučerovi, Jaroslavě Matyášové, Marcelu Sufčákovi, Martině Zemanové, Libuši Vaverové, Naděždě Koštířové, Pavle Kroupové, Davidu Beke, Veronice Suché, Veronice Havlíkové, Lukáši Vanišovi, Šárce Laštovičkové, Dominiku Havlíkovi, Milanu Mityskovi, Leoně Nudčenkové, Kateřině Xanthopolou, Petru Brožovi, Jindře Budilové, Milanu Andeltovi, Kristýně Kučerové, Petru Paarovi, Marku Juráskovi, P.J. Expedis, Janě Škorpíkové, Radkovi Bédimu, Maichaele Sedláčkové, Jaroslavu Tylmanovi, Radce Kopecké, Michaele Herzigové, Vladimíře Kuczinské, Kateřině Danihelkové, Milanu Tláskalovi, Kateřině Janečkové, Jaroslavu Řehořkovi, Eriku Vilmecovi, Zuzaně Jebaucké, Karlu Ryndovi, Kristianu Kuželovi, Karlu Šťastnému, Tomáši Bestovi, Lucii Šimkové, Jiřímu Janouchovi, Vítu Urválkovi, Marii Kuběnkové, Haně Pintrové, Veronice Kretové, Bohumilu Vrtalovi, Janovcové Beranové, Zuzaně Michalscákové, Radimu Horňákovi, Zdeňku Dvořákovi, Gabriele Hrazdírové, Alizi Urbanců, Ivetě Uškrtové, Petře Křížové, Šárce Folcové, Pavlu Linhartovi, Vladimíru Ledeckému, Františku Zachulovi, Radku Šestákovi, Jitce Fořtové, Aleši Kalvodovi, Ivaně Chytilové, Janě Černé, Martinu Hyzákovi, Petru Pilátovi, Josefu Kučerovi, Janě Sochorové, Markétě Paulisové, Karolíně Rothové, Patricii Němčikové, Romanu Balíkovi, Petru Hradcovi, Rudolfu Černému, Andree Petronyuk, Daně Štěpánkové, Haně Hudcové, Věře Gajdošové, Sandře Vostiňákové, Jakubu Spěváčkovi, Věře Kubečkové, Ludmile Kopecké, Elišce Látalové, Martině Bekrové, Marii Hoškové, Ireně Hanušové, Jiřímu Rousovi, Vendule Němcové, Davidu Kabelkovi, Michaelu Schneiderovi, Vlaháčové-Kartákové, Haně Milostné, Mileně Chalupové, Janu Doubkovi, Václavu Procházkovi, Martinu Brychtovi, Ondřeji Selnerovi, Jaroslavě Shejbalové, Jarmile Ryšavé, Daně Moclové, Janě Vítkové, Karlu Krečmerovi, Veronice Trávníčkové, Kamilu Kautovi, Marcele Wehowské, Aloisi Sečkářovi, Elišce Sklenářové Hanzlíkové, Jitce Bílé, Daně Sádovské, Janu Vohradskému, Petře Leligdonové, Lence Moutelíkové, Jakubu Rychnavskému, Evě Lesnerové, Věře Zámečníkové, Michalovi Strádalovi, Kateřině Langerové, Radimu Vavříkovi, Ivaně Bagiové, Evě Kubecové, Karlu Imríškovi, Naděždě Kováčové, Jitce Srdínkové, Petře Urbanové, Ivo Baxantovi, Martě Šafaříkové, Marku Kubiskovi, Marku Hlaváčovi, Josefu Nosálovi, Jitce Řihákové, Haně Lenkové, Evě Mužíkové, Andree Bubelové, Zdeňku Svačinovi, Evě Pernicové, Jindřišce Staňkové, Marii Jiskrové, Janu Pánkovi, Simoně Blehové, Barboře Kolbabové, Daně Klailové, Darii Felové, Pavlu Haškovcovi, Michaele Durdincové, Jiřímu Honzátkovi, Janě Šalovské, Vlastě Kudláčkové, Natálii Jahodové, Tomáši Halámkovi, Radku Strnadovi, Jiřímu Krákorovi, Filipu Velkoborskému, Michalu Klicperovi, Rudolfu Morávkovi, Karlu Zimovi, Karlu Klausovi, Romanu Malihovi, Janu Kuříkovi, Jitce Němečkové, Haně Houštecké, Janě Poklopové, Lence Popelkové, Věře Šeneklové, Martinu Ševčíkovi, Libuši Bruncvíkové, Karolíně Šimonkové, Jiřímu Platovskému, Renatě Rogozínské, Vítu Ženíškovi, Romanu Malachovi, Tomáši Kolárikovi, Jitce Mrhalové, Markétě Marii Kvapilové, Marii Krajíčkové, Irmě Homolové, Jiřímu Hynousovi, Jakubu Moravčíkovi, Tomáši Mackovi, Jiřímu Johaníkovi, Vítězslavu Kociánovi, Marii Zárubové, Miroslavu Pantlíkovi, Markétě Daems, Ludmile Čupkové, Petru Machovi, Romanu Pawliczekovi, Petře Zetkové, Milotě Pinkasové, Martě Dvořákové, Davidu Čechovi, Petru Zaťkovi, Vlastě Malíkové, Václavu Karešovi, Elišce Studené, Jaroslavu Sikorovi, Jitce Stachovcové, Petře Kozinové, Magdaleně Vokálové, Michalu Podmanickému, Ditě Macháčkové, Janě Outratové, Veronice Havlíčkové, Pavlu Netolickému, Martinu Mifkovi, Elišce Kortusové, Jaroslavu Marsovi, Kateřině Horákové, Michaelu Rajtrovi, Janě Packové, Aleně Pejšové, Daně Bendové, Otakaru Šteffelovi, Ivetě Pondělíkové, Race Pánkové, Vladěně Bendové, Evě Jiskrové, Petru Mansfeldovi, Zbyňku Kroftovi, Haně Sobotkové, Vítu Štěpánovi, Romanu Tesařovi, George Kabelemu, Janu Markovi, Tomáši Zitovi, Vojtěchu Šírovi, Olze Tetíkové, Michalu Hasníkovi, Pavlu Románkovi, Marii Braunové, Davidu Omáčkovi, Ondřeji Štědrému, Vladimíře Doškové, Zdeňce Vašákové, Kláře Pohorské, Jiřímu Balůskovi, Alexandře Videnkové, Lence Brčkové, Tomáši Dědkovi, Michale Traplové, Gabriele Paxové, Jiřímu Nonfriedovi, Petru Zdobinskému, Václavu Duškovi, Ondřeji Kratochvílovi, Oldřichu Vojtovi, Petře Látalové, Evě Slehoferové, Heleně Ducháčkové, Rudolfu Zappemu, Antonu Sečkářovi, Vítu Herzinovi, Kateřině Ruskov, Jarmile Havlůjové, Aleně Jakubíkové, Aleně Vintrlíkové, Karlu Zvárovi, Blance Hamplové, Ivanu Tlustému, Jaroslavě Srbové, Magdaléně Halamové, Markétě Řehákové, Marianu Rusovi, Michalu Navrátilovi, Tomáši Milbachovi, Anně Arnoldové, Michalu Klimešovi, Štěpánce Rohlíčkové, Lucii Podstatové, Filipu Ludvíkovi, Vandě Prokopové, Olze Šrámkové, Miroslavu Pomikalovi, Simoně Skořepové, Ditě Knotové, Janě Kubáskové, Luboši Zálomovi, Lucii Zelené, Bohumilu Cisařovskému, Martině Johanové, Andree Gregorové, Ludmile Jiroušové, Jiřímu Plekancovi, Petře Havlíčkové, Miroslavě Luklové, Jonáši Vackovi, Valdemaru Gletovi, Martinu Kočkovi, Miroslavu Johovi, Pavlu Byrtusovi, Marii Hladíkové, Jiřímu Kubíčkovi, Přátelům bájné hory Blaník, Pavlu Kykalovi, Lucii Haklové, Janu Kunešovi, Aleši Bernardovi, Adéle Kuklové, Jaroslavu Málkovi, Karin Skýbové, Michalu Štokovi, Pavlu Hubkovi, Anetě Štěpánkové, Jakubu Rýdlovi, Janu Kokešovi, Ottu Pavlovi, Šárce Vrabcové, Ivanu Sutnarovi, Jiřímu Bilíkovi, Lukáši Sládkovi, Jitce Vochoskové, Petře Landovské, Ludmile Hájkové, Lence Szitaiové, Heleně Navrátilové, Adamu Hefnerovi, Barboře Haškové, Janu Schermerovi, Martinu Tůmovi, Petru Venhodovi, Sarah Voldřich, Miculkové, Jiřině Drábkové, Zdeně Liskové, Philipu Prentisovi, Monice Jiroutové, Lence Skopalové, Elišce Strachotové, Kateřině Hadrabové, Romanu Navrátilovi, Jirout reklamy s.r.o., Heleně Zajícové, Dominiku Liptákovi, Jiřímu Škarabelovi, Janě Kubincové, Ivetě Lubeníkové, Jitce Hejdukové, Pavle Řihákové, Anně Jeřábkové, Ludvíku Mattanelli, Filipu Brücknerovi, Lence Čejkové, Ivetě Hálkové, Václavu Bílému, Matěji Uhlíkovi, Janě Mařasové, Tomáši Jilíkovi, Stanislavu Hlobílkovi, Pavlu Cigánkovi, Martině Menšíkové, Matouši Hájkovi Lence Panchártkové, TNS WOOD s.r.o., Gabriele Plchotové, Mastě Vaněčkové, Janu Zdobinskému, Martinu Jenšíkovi.,Marii Davidové, Miroslavu Jindříškovi, Nečina Vaníčkové, Haně Křížkové, Naděždě Buriánové, Marku Kebískovi, Jakubu Rýdlovi, Marii Procházkové, Martině Böhmové, Mojmíru Novotnému, Kateřině Pliskové, Josefu Novotnému Tomáši Pajonkovi, Martinu Javůrkovi, Karlu Šťastnému, Janě Pelíškové, Daniele Honzlové, Marii Boháčkové, Stanislavu Pimkovi, Zuzaně Proňkové, Veronice Benešové, Dagmar Sukové, Lukáši Žigovi, Tomáši Halámkovi, Petru Miškovskému, Romanu Mohylovi, Martinu Javůrkovi, Janu Starostovi, Světýlko o.p.s., Martině Hákové, Vojtěchu Říhovi, Miroslavu Halfarovi, Veronice Sittové, Monice Osičkové, Janu Novákovi, Martinu Pánkovi, Miloslavě Procházkové, Petru Pejchalovi, Z. Nespěšné Plašilové, Daně Kapalínové, Pavlu Gaži, Petře Cigánkové, Věře Chvalovské, Karolíně Surové, Janu Pecinovskému, Tomáši Votíkovi, Richardu Hartmanovi, Lukáši Onderkovi, Haně Cintlové, Martině Krynské, Stanislavě Kordové, Tomáši Kuklovi, Marku Duciusovi, Kryštofu Procházkovi, Šárce Mikyskové, Bohumile Novákové, Andree Petrů, Ivaně Žitníkové, Zuzaně Kotulánové, Giang Ta Binh, Petře Čermákové, Tereze Zdražilové, Vladce S., marku Hlaváčovi, Janě Šebkové, Martinu Suchému, Gabriele Federlové, Matěji Hrbkovi, Veronice Procházkové, Nikole Novákové, Zbyňku Novotnému, Martině Belkové, Michaele Jůzové, Lence Drnkové-Daňo, Petru Matouškovi, Tomáši Matýskovi, Petru Hujacovi, Haně Lukové, Jiřímu Petrovi, Janu Kazdovi, Monice Zlámalové, Janu Horákovi, Davidu Hejhalovi, Alžbětě Čechové, Jiřímu Tomanovi, Zuzaně Strnadlové, Tereze Petříkové, Anetě Sirkové, Davidu Schovancovi, manželům Švecovým, Liběně Dombrowské, Haně Kronďákové, Lucii Kapičkové, Milanu Gulášovi, Václavu Zajícovi, Věře Brynychové, Lucii Tejnarové, Simoně Karschové, Radce Koppové, Janě Khynové, Kristýně Petráčkové, Veronice Březinové, Patriku Failovi, Pavle Kroupové, Lucii Vlasákové, Olze Privarové, Richardu Tschakertovi, Jiřímu Přibylovi, Janě Kramosilové, Andree Brožové, Viliamu Hakenovi, Radku Feixovi, Pavlu Koubovi, Dominice Ščerbové, Daniele Divišové, Petru Komárkovi, Andree Mackové, Danuši Jedlinské, Pavlíně Komárkové, Dagmar Lupínkové, E. Reisingerové, Miluši Švejdové, Markétě Lexové, Janě Veselé, Haně Svobodové, Pavlu Kostkovi, Yvetě Rohlenové, Tomáši Janatovi, Magdaléně Krupičkové, Věře Pastorové, Ladislavu Futerovi, Michalu Štruncovi, Petře Křížové, Markétě Novotné, Marii Novotné, Aleně Jirsové, Andree Rebejové, Haně Beránkové i jejich blízkým za podporu.